Thăm dò ý kiến

Sau khi có đơn thuốc của Bác sỹ kê, bạn thường?

Biểu quyết Xem kết quả

Chứng khoán

Cập nhật:

VN

HNX

dự báo thời tiết

   oC

   oC

   oC

Dạng bào chế:

Lọ nhỏ mắt

Nhà sản xuất:

ATCO-Pakistan

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VN – 1173 – 06

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Lọ nhỏ mắt

Nhà sản xuất:

ATCO-Pakistan

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VN - 1175 - 06

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VNB - 3845 - 05

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD – 1310 – 06

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD - 1306 -06

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim

Nhà sản xuất:

NAPHARMECO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD – 7691 – 09

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD – 1021 – 06

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang mềm

Nhà sản xuất:

HD-PHARM

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD-4421-07

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nang mềm

Nhà sản xuất:

HD-PHARM

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD-4421-07

Chi tiết Đặt mua

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim

Nhà sản xuất:

THEPHACO

:

Nhà phân phối:

Công ty CP dược ATM (ATM PHARMA)

Số Ðăng ký:

VD – 8926 – 09

Chi tiết Đặt mua

Video Clip

Liên hệ

atm@atmpharma.com

Tel 04 3668 6169

Hỗ trợ trực tuyến